Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení a definice


1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a paní Věrou Sarkányovou, se sídlem Spartakiádní 1965, Sokolov, zapsanou v živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem 71902007 (dále jen "prodávající"), uzavřené prostřednictvím těchto webových stránek http://www.atelier-vera.cz.


1.2 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou dle ustanovení §1820-§1840 a dále § 2079-§ 2188 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.3 Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

1.4 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na emailovou adresu prodávajícího.


1.5 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.


2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí.

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a prodávajícím.

2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.


3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího


Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím.


V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů na materiál. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
* V případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).
* V případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
* Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.


V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.


4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího


Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy sjednané mimo obchodní prostory.

 

V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

 

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy


Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

* Kontaktovat prodejce (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
o zboží nesmí být použité
o zboží musí být nepoškozené
o zboží musí být kompletní 
o zboží musí být zasláno spolu s dokladem o koupi - fakturou

Při splnění všech výše uvedených podmínek budou peníze za zboží vráceny kupujícímu zpět převodem na účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.


V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.


5. Cenové podmínky

5.1 Cena výrobků představuje konečnou cenu pro kupujícího včetně DPH.

5.2 Ceny poštovného se liší dle zvoleného druhu dopravy a jsou viditelně označeny v posledním kroku elektronické objednávky a vypsány v bodě 6.2. Balné není účtováno.

5.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: CZK.

6. Doprava / Poštovné

6.1 K dopravě zboží je využívána společnost Česká Pošta.


6.2 Ceny dopravy jsou zobrazena včetně DPH v posledním kroku objednávky. 

Ceny dopravy jsou v závislosti na konkrétním typu dopravy následující:

 

  • Doporučené psaní -51,00 Kč
  • Cenný balík - 78,00 Kč
  • Balík do ruky -   103,00 Kč
  • Balík na poštu  - 94,00 Kč

 

6.2 Při osobním odběru se poštovné neúčtuje.

7. Platební podmínky


7.1 Kupující si může vybrat z následujících možností úhrady zboží:

* platbu převodem na bankovní účet prodávajícího 

* platbu na dobírku při převzetí zásilky od České Pošty

* platbu v hotovosti při osobním převzetí7.2 Platbu převodem kupující provede jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti  Ateliér Věra.

Číslo účtu pro platbu zboží: 195 037 160/ 0600 (GE Money Bank). 

Údaje pro bankovní převod budou kupujícímu zaslány také e-mailem po potvrzení objednávky.7.3 Platba v hotovosti je možná pouze při osobním převzetí, a to v sídle společnosti (Spartakiádní 1965, Sokolov) na základě faktury a vystaveného příjmového peněžního dokladu, případně na adrese provozovny Svatava (více viz kontakty).

7.4 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.


8. Dodací podmínky

8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. Při každém zboží je uvedena dostupnost zboží.

8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení v systému.

8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.

8.4 Zboží je k dispozici i k osobnímu odběru v sídle společnosti či kontaktním místě Svatava (viz kontakty) po vzájemné dohodě.

8.5 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

8.6 Zboží dodáváme výhradně na území České republiky.

8.7 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.


9. Záruční podmínky, reklamace

9.1 Ke každému zboží zakoupenému v e-shopu Ateliér Věra je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura, která slouží zároveň jako záruční doklad. Při nákupu zboží na prodejním místě je faktura vydána pouze na vyžádání, jako záruční doklad slouží paragon - doklad o zaplacení.

9.2 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části (u šperků, kabelek apod.)

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Výrobek nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:
Věra Sarkányová

Ateliér Věra

Spartakiádní 1965
356 01 Sokolov


Detailní informace o reklamacích a záruce jsou uvedeny v dokumentu Reklamační řád.

11. Ochrana osobních dat

11.1 Společnost Ateliér Věra se plně řídí zákonem č.428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.

11.2 Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, přihlášením k odběru novinek či jinou formou registrace automaticky souhlasíte s tím, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 14. 1. 2015.

Copyright 2014 - 2021 © Atelier-Vera.cz